Aktualizacje
Pełne wersje
TSG 5.00.81 - wersja z dnia 12.05.2013
  Pobierz program
TSG 4.20 - wersja z dnia 28.08.2007 (170 MB)
  Pobierz program
TSG 4.20 - wersja bez struktur z dnia 28.08.2007 (20 MB)
  Pobierz program
TSG 4.10 (SP1) - wersja z dnia 19.02.2007 (170 MB)
  Pobierz program
TSG 4.10 (SP1) - wersja bez struktur z dnia 19.02.2007 (17 MB)
  Pobierz program
TSG 4.10 - wersja z dnia 01.06.2006 (150 MB)
  Pobierz program
TSG 4.10 - wersja bez struktur z dnia 01.06.2006 (15 MB)
  Pobierz program
TSG 3.98.3 - wersja z dnia 30.06.2005 (121 MB)
  Pobierz program
TSG 3.98.3 - wersja bez struktur z dnia 30.06.2005 (15 MB)
  Pobierz program
Aktualizacje
Pakiet serwisowy (SP1) dla TSG 4.10 - wersja z dnia 19.02.2007 (1 MB)
Pakiet dotyczy automatycznej aktualizacji uprawnień dla instalacji serwer-klient i serwer.
  Pobierz program
Upgrade dla TSG 3.95 do wersji 3.98.3 - wersja z dnia 30.06.2005 (8.1 MB)
  Pobierz program
Upgrade dla TSG 3.98 do wersji 3.98.3 - wersja z dnia 30.06.2005 (3.0 MB)
  Pobierz program
Główne zmiany w wersji 4.10:

 • możliwość pobierania danych giełdowych przez Internet w czasie rzeczywistym
 • Wykresy:
 • możliwość zachowania konfiguracji wykresu jako Styl
 • dodatkowe narzędzia analizy technicznej: trend, symbole
 • Analiza fundamentalna:
 • Zmieniono układ tabel z dynamikami ważniejszych danych: obecnie od bieżącego roku do ostatniego roku w historii danych.
 • Zmieniono zawartość tabeli z dynamiką danych dla zadanego rodzaju raportu (Porównanie r/r): obecnie pokazują się dynamiki wraz z wartościami rok do roku.
 • Dodano w oknie głównym AF na zakładkach "Analiza porównawcza - dane xxx" wykresy przedstawiające zysk netto, zysk operacyjny i przychody (dla danych kwartalnych w 2 układach: chronologicznym i kwartał do kwartału)
 • W oknie dywidend umożliwiono wczytywanie wartości dywidend historycznych z raportów finansowych.
 • Dodano funkcję "Splity" wraz z możliwością cofnięcia operacji.
 • Zapamiętywanie dowolnego dokonanego wyboru wg listy papierów/emitentów
 • Dla kolumn "Ilość akcji" i "c/z użytkownika" umożliwiono edycję i wprowadzanie zmian bezpośrednio do bazy danych finansowych
 • Stosownie do nowych funkcji uzupełniono okienko dialogowe "Opcje" i podręczne menu
 • Statystyka:
 • Wprowadzono nowy podział papierów na grupy
 • Do wyświetlanych danych na zakładkach "Wybrane papiery" i "Wybrane grupy papierów" doszło pole "zmiana kursu w ciągu sesji"
 • Na zakładce "Statystyka sesji" doszło wyliczenie danych dla kontraktów terminowych obligacyjnych
 • Doszła opcja "bieżąca sesja" (wraz z podaniem godziny, o której pobrano dane do statystyki)
 • Wykres dynamiki obrotów w porównaniu z wybranym indeksem
Główne zmiany w wersji 3.98.3:

 • możliwość pracy z klientem RDF poprzez MMTP oraz za pośrednictwem wcześniejszego protkołu.
Główne zmiany w wersji 3.98:

 • obługa protokołu MMTP dla klienta RDF
 • możliwość definiowania wskaźników analizy technicznej
 • usprawnienia wykresu - podgląd danych i powiększenie
Główne zmiany w wersji 3.95:

 • obsługa raportów systemu Emitent II
Główne zmiany w wersji 3.90:

 • nowa wersja serwisu CeTO
 • nowy serwis - Podsumowanie sesji
 • przyspieszony start programu oraz przetwarzanie danych
 • obsługa wielu pulpitów w postaci zakładek (wirtualne pulpity), konfiguracja z menu podręcznego lub z poziomu menu Konfiguracja|Ustawienia, zakładka Pulpity
 • możliwość przenoszenia okien pomiędzy pulpitami (CTRL+P w aktywnym oknie)
 • współpraca z programem HyperServer (opis w katalogu Help)
 • analiza fundamentalna - dodano możliwość wpisywania prognoz zarządu, wysokości dywidendy, nowe wskaźniki, sortowanie, zapisywanie ustawień
 • portfel inwestora - łączenie portfeli, podział na RPW i RPP, definiowanie operacji gotówkowych, wysokości mnożnika, prowizji i depozytów dla kontraktów terminowych
Główne zmiany w wersji 3.85:

 • moduł analizy fundamentalnej
 • automatyczny eksport komunikatów (Emitlan)
 • konwersja raportów Emitenta do HTML i Excela (ulepszony wizualnie)
 • dodatkowe symbole graficzne, linia i kanał regresji
 • obsługa załączników do raportów (różnicowa emisja przez DVB)
 • możliwość zmiany tła tabelek (Giełda)
 • wyszukiwanie papierów w okienkach
 • możliwość zmiany tła w okienkach
 • obsługa bramki Era Omnix przy wysyłaniu alertów
 • zmieniony format danych dla WGT
 • tworzenie indeksu użytkownika na podstawie zawartości portfela
 • możliwość ręcznego wczytania składu indeksu GPW z pliku
 • możliwość wyliczania wartości odniesienia dla indeksu użytkownika jako wartości kapitalizacji z dnia poprzedniego
 • ułatwione ręczne usuwanie nieaktualnych papierów ze składu indeksu
 • współpraca okienek z listą papierów w nowym wydaniu
Opis udostępnianych zasobów na serwerze FTP >>>
:: więcej informacji
Uwaga!
Od wersji TSG 3.85 wymagane uaktualnienia do systemu są uruchamiane i instalowane po zakończeniu instalacji.
W przypadku dystrybucji TSG na płycie instalacyjnej wszystkie potrzebne aktualizacje znajdują się w podkatalogu Updates, z którego korzysta program instalacyjny.
W przypadku instalacji pobranej z Internetu w czasie instalacji zostanie zaproponowana opcja polegająca na uprzednim pobraniu potrzebnych aktualizacji do podkatalogu Updates.
Aktualizacje te zawierają m.in. bibliotekę Comctl32.dll dla Użytkowników programu Internet Explorer w wersji mniejszej niż 5.5. Ponadto dla Użytkowników systemu Windows 95, do poprawnego działania oprogramowania wymagane jest uaktualnienie Windows Sockets 2.0 również dostępne w Internecie.

Inne potrzebne aktualizacje dla wybranych systemów operacyjnych:

Windows XP   Service Pack 1, MDAC 2.71 SP1
Windows 2k    Service Pack 4, Internet Explorer 6 SP1, MDAC 2.71 SP1
Windows NT   Service Pack 6a (przeczytaj ważną informację), IE 6 SP1, MDAC 2.5 SP2
Windows Me   MDAC 2.71 SP1, Internet Explorer 6 SP1
Windows 98    DCOM 98, Internet Explorer 6 SP1, MDAC 2.5 SP2
Windows 95    Internet Explorer 5.5, Windows Sockets 2.0, DCOM 95, MDAC 2.5 SP2
Baza tickowa (31 MB) - codziennie aktualizowane archiwum do rozpakowania po zainstalowaniu najnowszej wersji TSG. Od wersji TSG 3.85 jest możliwe pobranie tego pliku na życzenie automatycznie w czasie instalacji.
  Pobierz program
Ponadto do pobrania dostępne są także sesje z poszczególnych dni w postaci 15-sto minutowych ticków zapisanych w formacie MetaStock'a. Uaktualnienia można dokonać w serwerze teletekstu na zakładce "Baza notowań", dodając uprzednio rozpakowany plik z wybranego archiwum jako "Pliki MetaStock'a (*.PRN)". Poszczególne archiwa dostępne są tutaj.
Baza danych finansowych (1 MB) - codziennie aktualizowane archiwum danych finansowych do rozpakowania po zainstalowaniu najnowszej wersji TSG. Od wersji TSG 3.85 jest możliwe pobranie tego pliku na życzenie automatycznie w czasie instalacji.
  Pobierz bazę
Bazy struktur FSE i ESPI (156 MB) - archiwa struktur FSE i ESPI do rozpakowania po zainstalowaniu najnowszej wersji TSG. Od wersji TSG 3.85 jest możliwe pobranie tych plików na życzenie automatycznie w czasie instalacji.
  Pobierz struktury ESPI
  Pobierz struktury FSE
Wszystkie wzory formularzy w postaci plików STR dla programu Emit-LAN dostępne są tutaj. Poniżej zostały umieszczone samorozpakowujące się archiwa z kolejnymi wydaniami formularzy. Pobrane pliki nalezy rozpakować w podkatalogu CAIT\STR.
Pliki struktur od wersji 3.95.0.1 należy rozpakować w podkatalogu CAIT\STRESPI.
Program do automatycznej aktualizacji struktur można pobrać tutaj. Po dokonaniu aktualizacji ww. programem, należy ponownie uruchomić TSG.
Wersja 3.95.0.1
  Pobierz
Wersja 3.70.0.0 (roczne)
  Pobierz
Wersja 3.70.0.1
  Pobierz
Wersja 3.70.0.0
  Pobierz
Wersja 3.61.0.1
  Pobierz
Nowości
Ostatnie aktualizacje:
TSG 5.00.81 
                    wersja z 12-05-2013
:: więcej informacji
Dział DVB
:: więcej informacji
Kontakt
Cait Sp. z o.o.
Skrytka pocztowa 89
41-400 Mysłowice
Telefony
(032) 223 81 28 - 31
(032) 222 24 96
Fax
(032) 223 81 33
e-mail
cait@cait.com.pl
© 2007 Cait Sp. z o.o. projekt serwisu : aptus