O firmie
Historia
Firma założona została w październiku 1991 roku. Rozpoczęto prace nad dekoderami teletekstu i oprogramowaniem, instalowanymi w komputerach PC.

W 1992 roku podjęto współpracę z Agencją Telegazeta TVP S.A. w dziedzinie wykorzystania teletekstu do przesyłu danych. Równocześnie podjęto starania o pozyskanie źródeł informacji gospodarczych i giełdowych nawiązując współpracę z Agencją Ekonomiczną PAP i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

Konsekwentny rozwój aplikacji i rozwiązań technicznych w tej dziedzinie, zauważony został na Międzynarodowych Targach Infosystem'94 w Poznaniu gdzie rozwiązania dekodera nagrodzone zostały złotym medalem.

W 1996 wdrożony został we współpracy z Telegazetą i Giełdą Papierów Wartościowych serwis teletekstowy TSG. Serwis ten w kolejnych latach zostaje rozszerzony o dane z Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, depesze ekonomiczne PAP, informacje z giełd światowych.
Zakres działalności
Przedmiotem działania spółki są następujące grupy przedsięwzięć:

 1. Przygotowanie środków technicznych i oprogramowania do przekazywania informacji z giełd papierów wartościowych, towarowych dla instytucjonalnych i indywidualnych użytkowników. Przekaz wykorzystuje jako medium transmisyjne sygnał teletekstu nadawany wspólnie z obrazem telewizyjnym.

 2. Opracowywanie oprogramowania do przetwarzania informacji fundamentalnych o podmiotach biorących udział w obrocie giełdowym.

 3. Przygotowanie alternatywnych kanałów dostarczania informacji giełdowej z wykorzystaniem internetu, kanałów DVB, również kanałów dwukierunkowej wymiany danych dla uczestników gry giełdowej.

 4. Konsultacje i opiniowanie projektów informatycznych o tematach z pkt. 1.

W pierwszej grupie należy wyróżnić:

 • opracowanie technologii tłumaczenia strumienia danych z systemu komputerowego GPW w Warszawie, z CeTO i innych giełd na strumień teletekstu i wprowadzenie do emisji w TVP S.A. Technologia jest zgodna z międzynarodową normą teletekstu i może być wykorzytywana u innych nadawców telewizyjnych,

 • stworzenie programów do prezentacji informacji przesyłanych teletekstem CTG, TOP,

 • skonstruowanie i wdrożenie do produkcji linii komputerowych dekoderów teletekstu CTXTx i komputerowych tunerów telewizyjnych CTVx - rozwiązanie uzyskało w 1994 roku złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich Infosystem'94,

 • opracowanie i wdrożenie abonamentowego systemu przekazywania informacji giełdowych i gospodarczych we wspólpracy z Agencją Telegazeta TVP S.A. - TSG Telegazetowe Serwisy Gospodarcze,

 • opracowanie sprzętu i oprogramowania do umieszczania danych teletekstowych w sygnale wideo w celu tworzenia systemów lokalnego teletekstu - grupa produktów pod nazwą INSERTER.

W drugiej grupie mieszczą się:

 • opracowanie edytora formularzy sprawozdawczych dla podmiotów notowanych w obrocie giełdowym dla KPWiG,

 • przygotowanie oprogramowania obsługującego system wymiany dokumentów Emitent, oparty o pocztę elektroniczną KPWiG, i dostarczającego depesze dla systemu Emit-lan składnika TSG,

 • integracja kanału informacyjnego z PAP z systemem Emit-lan.

Do przykładów opiniowania zaliczyć należy prace na rzecz GPW w Warszawie.

Trzecia grupa przedsięwzięć obejmuje:

 • oprogramowanie porządkujące, obsługiwane strumienie danych z różnych źródeł informacji, w pakiety w standardzie TCP/IP używanym w transmisji w rozległych sieciach komputerowych np. w internecie,

 • rozpoczęte przedsięwzięcie stworzenia zapasowych internetowych serwerów danych dla systemu TSG.

Należy zwrócić uwagę na przenoszenie zainteresowania spółki na przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem również innych strumieni danych oprócz teletekstu. Uaktualniane produkty wiążą, pakiety danych w standardzie TCP/IP, będącego podstawą funkcjonowania internetu, i dane teletekstowe.

Nabyte cenne doświadczenie w dziedzinach działania spółki stanowi gwarancję dla rzetelności świadczonych usług konsultingowych.
Nowości
Ostatnie aktualizacje:
TSG 5.00.81 
                    wersja z 12-05-2013
:: więcej informacji
Dział DVB
:: więcej informacji
Kontakt
Cait Sp. z o.o.
Skrytka pocztowa 89
41-400 Mysłowice
Telefony
(032) 223 81 28 - 31
(032) 222 24 96
Fax
(032) 223 81 33
e-mail
cait@cait.com.pl
© 2007 Cait Sp. z o.o. projekt serwisu : aptus