DVB
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2005                           English version
Zestaw oprogramowania do karty tunera satelitarnego SkyStar2 zbudowanego w oparciu o układ B2C2. W skład zestawu wchodzi:

 • Filtr źródłowy SkyAVC.ax

 • Program SkyView wykorzystujący filtr

 • Przykładowy program SkySample ze źródłami dla Delphi - zawiera interface filtra dla Delphi i VC

 • Biblioteka StreamReader.dll do odczytu danych z karty SkyStar2

Poniższe oprogramowanie stanowi moją prywatną własność i można go używać tylko na własną odpowiedzialność i bez mojej wiedzy gdyż nie ponoszę żadnej odpowiedzialności z tytułu działania, niedziałania, uszkodzenia, zysku, straty oraz innych efektów spowodowanych uruchomieniem lub nieuruchomieniem któregokolwiek z zamieszczonych programów lub jego fragmentów. Moją intencją jest tylko i wyłącznie stworzenie oprogramowania przydatnego dla mnie i zamieszczam go tylko w celach edukacyjnych.
Podziękowania - szczególne podziękowania kieruję do Christiana Hackbarta bez udziału którego poniższe oprogramowanie pewno by nie powstało. Podziękowania kieruję także do wszystkich osób, które pomogły mi w testach i rozwoju oprogramowania oraz nieznanych mi użytkowników poniżej zamieszczonego oprogramowania.
Ewentualne uwagi i pytania proszę kierować na adres e-mail skyavc@op.pl.
Autor: Marfi
SkyAVC-NET (288 kB) lub SkyAVC-Standard (289 kB) - "Direct Show Source Filter" dla karty SkyStar2 (ver. 1.0.3.3155), współpracuje oprócz dostępnego na tej stronie SkyView również z programami DVBViewer (http://www.dvbviewer.com) oraz DVBPortal (http://www.dvbportal.de). Przed użyciem filtr należy skopiować do katalogu roboczego SKyView lub w przypadku DVBViewer do katalogu "...\DVBViewer\Filters" lub zarejestrować przez wywołanie polecenia "regsvr32 SkyAVC.ax" z katalogu, w którym umieszczony jest filtr.

SkyAVC.ax Rel. 1.0.2, 1.0.3 - nowości:

 • Zmodyfikowany interfejs filtra
 • Timeshift 30 minut (max. 3.5 h)
 • Podwójny strumień A/V z jednego transpondera (picture in picture)
 • Dostęp do strumienia nieprzetworzonych pakietów TS (RAW TS stream)
 • Dostęp do strumienia pakietów A/V-PES
 • Callback dla pakietów TS z przetwarzaniem zwrotnym do strumienia A/V-PES

 • ver.1900:
  • Timeshift dla strumienia TS przetworzonego na MPG (AV++)
  • Zmodyfikowana reakcja na nieciągłość czasu w strumieniu MPG
 • ver.2050 NET:
  • Dodany interfejs sieciowy - możliwość pracy w trybie klient-serwer
 • ver.2055 NET:
  • Zmodyfikowana funkcja set_FullPES() ze względu na współpracę z filtrami firm Mediamatics, Elecerd, Intervideo, CyberLink. Filtry Audio w/w firm wymagają wywołania set_FullPES(2) aby zastąpić domyślny dekoder MS
 • ver.2117 NET:
  • Zmodyfikowana obsługa czasu pakietów PES dla obu strumieni AV
  • Start serwera tylko gdy w rejestrze istnieje wpis "IPAddress"
 • ver.2190 NET:
  • Zmodyfikowana obsługa nagrywania MPG i timeshiftu
 • ver.2330 NET:
  • Zmodyfikowana obsługa pobierania pakietów i obsługa czasu
 • ver.2334 NET (22.02.2003):
  • Możliwość przełączania kanałów bez wstrzymywania pracy filtra (działa poprawnie tylko dla niektórych filtrów) (Option: "Very fast switch" in SkyView)
 • ver.2359 NET (23.02.2003):
  • Sieć znowu działa
 • ver.2377 NET (23.02.2003):
  • Data pin znowu działa
 • ver.2405 NET (26.02.2003):
  • Modyfikacje w buforowaniu A/V i nagrywaniu
 • ver.2424 NET (28.02.2003):
  • Dodatkowa funkcja informująca o zmianie w strumieniu Audio/Video (callback)
 • ver.2430 NET (02.03.2003):
  • Poprawiona obsługa wyjścia "Data"
 • ver.2470 NET (05.03.2003):
  • Drobne poprawki dla wyjścia MPEG, poprawiona kontrola danych
 • ver.2480 NET (12.03.2003):
  • Drobne poprawki związane z EPG
SkySample.zip (14 kB) - przykładowy kod źródlowy w Delphi (zawiera interface filtra SkyAVC.pas i SkyAVC.h) wykorzystujący SkyAVC.ax (wymaga plików DirectShow).
StreamReader.dll (22 kB) - biblioteka służąca do pobierania danych z karty cyfrowego tunera satelitarnego SkyStar2 opartej na chipie B2C2.
DEMO DIAG/TOOL/VIEWER - program diagnostyczny wykorzystujący wiekszość możliwości filtra SkyAVC.ax.
SkyView.exe (1006 kB) ver. DVB_SKYVIEW_VER / 21.02.2005
SkyView.msi - Wersja Instalacyjna  (3.3 MB) ver. DVB_SKYVIEW_VER / 28.12.2004

Wymagania programu SkyView:

 • System operacyjny Windows (zalecany Windows 2000)
 • Zainstalowane oprogramowanie karty SkyStar2 w wersji co najmniej 4.22
 • Zainstalowany DirectX 8 (nie testowane z wersją wyższą niż 8.1)
 • Zarejestrowany z użyciem "regsrv32.exe" filtr SkyAVC.ax lub dostępny w katalogu roboczym programu
 • Procesor minimum 500 MHz dla kanałów FTA
 • Opcjonalnie można zainstalować dodatkowy zestaw filtrów DirectX do dekodowania A/V

Ustawienia kanałów wykorzystano ze stron SatcoDX - są to pliki tekstowe w formacie .sdx (np. Hotbird.sdx, Astra.sdx).
Do działającego programu SkyView można podłączyć się za pomocą narzędziowego programu MS "graphedt.exe" i obejrzeć aktualny schemat połączeń filtrów DirectX. Można również zmodyfikować aktywny graf, który po zapisaniu w katalogu roboczym może zostać uznany za obowiązujący dla następnych uruchomień programu SkyView. W przypadku problemów ze startem programu należy ten plik usunąć i pozwolić na automatyczną konfigurację przez DirectX.
Program był testowany z filtrami następujących producentów:

 • Mediamatics - DVD Express domyślne dla karty SkyStar2, aby używać dekodera Audio tej firmy należy zaznaczyć w SkyView opcję "Full Audio PES"

 • Elecard - problemy z wizją, zalecane wyłączenie opcji "Use Overlay". Jedyny filtr, z którym bez większych problemów działa PiP, w zestawie zawarty jest również dekoder dźwieku AC3 (np.: TVN@Hotbird, Pro7@Astra)

 • Cyberlink - dekoder video poprawny, dekoder audio dla kanałów MONO wykazuje błędy uniemożliwiające jego stosowanie - zdyskwalifikowany

 • InterVideo - kapryśny dekoder Video, raczej odradzam stosowanie tego dekodera, natomiast IMHO najlepszy dekoder Audio

 • Sonic Solutions - Cinemaster DS Video Decoder - IMHO najszybszy, ale nie najlepszej jakości. Dobrze współpracuje z dekoderem audio firmy InterVideo
Wpisy rejestu dotyczące ustawień filtra SkyAVC.ax:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MARFI.AX\AudioDetect=0 (REG_DWORD):
  • 0 - disabled (default)
  • 1 - detect audio params when graph build/rebuild

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MARFI.AX\VideoDetect=0 (REG_DWORD):
  • 0 - disabled (default)
  • 1 - detect video params when graph build/rebuild

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MARFI.AX\AudioMode=1 (REG_DWORD):
  • 1 - mono (default)
  • 2 - stereo - used only when previous settings are equal zero

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MARFI.AX\IPAddress=(REG_SZ):
  • Valid IP address of server or "0.0.0.0" if SkyAVC.ax works as server

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MARFI.AX\IPPort=(REG_DWORD):
  • IP port number for client-server connection, if not exist default 8707 port is used
Nowości
Ostatnie aktualizacje:
TSG 5.00.81 
                    wersja z 12-05-2013
:: więcej informacji
Dział DVB
:: więcej informacji
Kontakt
Cait Sp. z o.o.
Skrytka pocztowa 89
41-400 Mysłowice
Telefony
(032) 223 81 28 - 31
(032) 222 24 96
Fax
(032) 223 81 33
e-mail
cait@cait.com.pl
© 2007 Cait Sp. z o.o. projekt serwisu : aptus