Serwisy
Telegazetowy Serwis Gospodarczy (TSG)
Program służy do gromadzenia informacji o notowaniach giełdowych otrzymywanych za pośrednictwem telegazety. Wcześniej program ten był znany jako Giełda. Wykorzystując kilkuletnie doświadczenie oraz uwagi dotychczasowych użytkowników programiści firmy Cait mają zaszczyt przedstawić państwu następną wersję tego programu, tym razem pod nazwą TSG 3.6.

Program umożliwia odbiór, rozkodowanie serwisów informacyjnych i prezentację danych giełdowych w postaci zestawień, tabel oraz wykresów graficznych. Umożliwia łatwą konfigurację środowiska, ma możliwość zapamiętywania ustawień z jakimi pracował. Program umożliwia również konwersję i przenoszenie informacji do aplikacji przygotowanych przez innych producentów.

Serwis czasu rzeczywistego (on-line)

 • Notowania w systemie kursu jednolitego, szczegółowy przebieg oferty i dogrywki oraz fixing (aktualny stan rynku oraz stan końcowy)

 • Notowania w systemie ciągłym, szczegółowy przebieg (aktualny stan rynku oraz stan końcowy)

 • Notowania indeksów giełdowych (fixing, aktualne wartości indeksów giełdowych w trakcie systemu notowań ciągłych oraz stan końcowy)

 • Notowania pozasesyjnych transakcji pakietowych, szczegółowy przebieg (aktualny stan z chwilą zatwierdzenia przez giełdę oraz stan końcowy)

 • Notowania instrumentów pochodnych, szczegółowy przebieg (aktualny stan rynku oraz stan końcowy)

 • Notowania głównych indeksów światowych (aktualizacja co 5 minut oraz stan końcowy)

 • Informacje ze spółek giełdowych (system Emitent), bieżące informacje przekazywane przez spółki do KPWiG

 • Aktualności ekonomiczne - skrócony serwis PAP

 • CETO - rynek pozagiełdowy. Kompletna informacja o wszystkich transakcjach i ofertach na rynku CETO

 • Podsumowanie w formie statystyki dla każdego papieruSerwis opóźniony (aktualizowany minimum co 15 minut)

 • Notowania w systemie kursu jednolitego oraz stan końcowy

 • Notowania w systemie ciągłym oraz stan końcowy

 • Notowania indeksów giełdowych oraz stan końcowy

 • Notowania pozasesyjnych transakcji pakietowych oraz stan końcowy

 • Statystyka notowań w systemie kursu jednolitego (po zakończeniu sesji)

 • Notowania głównych indeksów światowych (aktualizacja co 5 minut oraz stan końcowy)

 • Informacje ze spółek giełdowych

 • Aktualności ekonomiczne - skrócony serwis PAP

 • CETO - rynek pozagiełdowy

Emit-Lan
Program prezentuje informacje fundamentalne o spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacje przedstawiane są z użyciem aktualnie obowiązujących formularzy systemu Emitent Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
PAP
Aktualne depesze Polskiej Agencji Prasowej.
Nowości
Ostatnie aktualizacje:
TSG 5.00.81 
                    wersja z 12-05-2013
:: więcej informacji
Dział DVB
:: więcej informacji
Kontakt
Cait Sp. z o.o.
Skrytka pocztowa 89
41-400 Mysłowice
Telefony
(032) 223 81 28 - 31
(032) 222 24 96
Fax
(032) 223 81 33
e-mail
cait@cait.com.pl
© 2007 Cait Sp. z o.o. projekt serwisu : aptus